JEŚLI PRACUJESZ W BRANŻY DOMU INTELIGENTNEGO

insafe pro expert domotique

JEŚLI PRACUJESZ W BRANŻY DOMU INTELIGENTNEGO

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

contact@nexelec.fr

Tel. : +33 (0)4 42 93 89 19

(od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–18.00)

Chcesz zajmować kluczową pozycję w sektorze domu inteligentnego i budynków podłączonych do sieci?

Gama czujników INSAFE Connect jest skierowana do wszystkich specjalistów ds. inteligentnego domu: producentów rozwiązań dla domu inteligentnego, podmiotów oferujących zdalne wsparcie, osób zarządzających mieniem, zakładów ubezpieczeń i zakładów ubezpieczeń wzajemnych itp.

CZUJNIKI DYMU I TLENKU WĘGLA: KLUCZOWE PRODUKTY DLA RYNKU DOMU INTELIGENTNEGO

W wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych instalacja czujnika dymu lub czujnika tlenku węgla jest wymogiem prawnym.

Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z sankcjami karnymi i finansowymi dla właścicieli lub lokatorów.

Na świecie zainstalowano ponad 500 mln czujników, a coroczny wskaźnik wymiany zainstalowanych urządzeń wynosi blisko 10%.

Zdecydowana większość zainstalowanych czujników nie ma aktualnie podłączenia do sieci.

Wprowadzenie rozwiązań z obszaru inteligentnego domu zdecydowanie przyspieszy wymianę czujników zapewniających bezpieczeństwo w domu w ciągu nadchodzących 5 lat.

Czujniki dymu i tlenku węgla wysuną się wówczas na pierwszy plan w rozwijającym się sektorze rozwiązań dla domu podłączonego do sieci.

INSAFE Connect : GAMA CZUJNIKÓW WIELOFUNKCYJNYCH ANALIZUJĄCYCH POWIETRZE W POMIESZCZENIACH

Gama INSAFE Connect składa się z 2 niezależnych i uzupełniających się produktów:

 • INSAFE+ Origin: czujnik dymu i monitor komfortu higrotermicznego
 • INSAFE+ Air: czujnik tlenku węgla i monitor jakości powietrza w pomieszczeniu

Czujniki INSAFE Connect to zestaw 4 czujników:

 • czujnika dymu,
 • czujnika tlenku węgla,
 • czujnika temperatury,
 • czujnika wilgotności.

W ten sposób jeden czujnik INSAFE Connect zastępuje 3 czujniki podłączone do sieci, przez co stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla inteligentnego domu, oferuje możliwość rozbudowy i jest tańszy.

Innowacyjna koncepcja gamy INSAFE Connect opiera się na unikatowym podejściu i wielofunkcyjności, które mają na celu:

 • znaczne ograniczenie kosztu rozwiązania dla inteligentnego domu przy jednoczesnym uniknięciu powielania czujników w tym samym mieszkaniu,
 • uproszczenie instalacji i konserwacji czujników,
 • poprawę bezpieczeństwa i zdrowia oraz ograniczenie kosztów w domu.

Nowa gama czujników INSAFE Connect obejmuje kluczowe elementy, które przełożyły się na sukces marki INSAFE:

 • Czujniki zaprojektowane, produkowane i sprzedawane przez firmę Nexelec, specjalistę ds. bezpieczeństwa w domu i czujników przeznaczonych do analizy powietrza: dymu, tlenku węgla, wilgotności i jakości powietrza.
 • Produkty wysokiej jakości zaprojektowane we Francji.
 • Stylowy, elegancki i kompaktowy projekt.

WIELOFUNKCYJNY CZUJNIK W SERCU DOMU PODŁĄCZONEGO DO SIECI

Gama INSAFE Connect za jednym zamachem poprawia 3 kluczowe funkcje z obszaru inteligentnego domu:

 • bezpieczeństwo: ochrona mienia i osób;
 • komfort: analiza jakości powietrza w pomieszczeniu;
 • energię: regulacja temperatury i jakości powietrza.

Istnieje wiele zalet tej innowacyjnej linii:

 • więcej informacji w czasie rzeczywistym;
 • możliwość podłączenia do różnych systemów inteligentnego domu dzięki szerokiej gamie kompatybilnych protokołów radiowych (EnOcean, Lora, Z-Wawe, Zigbee, Sigfox, Sub-giga itp.) oraz możliwość personalizacji (wzornictwo, kolor, nadruk, opakowanie itp.);
 • porady i działania użytkowników w celu poprawy wskaźnika jakości powietrza w pomieszczeniach;
 • specjalna obsługa profilów użytkowników: osób podwyższonego ryzyka, dzieci z astmą, niemowląt, osób starszych itp.;
 • 10-letnia autonomia pracy;
 • koszt wytworzenia w ujęciu dziesięcioletnim jest mniejszy niż w przypadku większości czujników na rynku.
BEZPIECZEŃSTWO
Ochrona tego, co najważniejsze: rodziny i domu
ALARM PRZECIWPOŻAROWY
Ostrzega o początkowej fazie pożaru, kiedy domownicy są w domu lub poza domem.
ALARM W PRZYPADKU WYKRYCIA CO
Pozwala uniknąć zatrucia tlenkiem węgla.
AUTOMATYCZNA DIAGNOSTYKA
Stała kontrola poziomu baterii i właściwego funkcjonowania urządzenia.
ANALIZA JAKOŚCI POWIETRZA
Ograniczenie rozwoju niektórych schorzeń.
Kontrola ryzyka emisji CO nawet w małym stężeniu.
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
Ostrzeżenia przesyłane w czasie rzeczywistym na smartfon.
KOMFORT
Uproszczenie codzienności i poprawa samopoczucia domowników
TEMPERATURA
 • Zdalna kontrola i regulacja temperatury w mieszkaniu.
 • Utrzymywanie idealnej i stałej temperatury w ciągu dnia i w nocy o każdej porze roku.
WILGOTNOŚĆ
Unikanie nadmiernej lub niedostatecznej wilgotności.
AUTOMATYZACJA
 • Tworzenie spersonalizowanych scenariuszy inteligentnego domu i ich rozbudowa w zależności od rytmu życia.
 • Wyzwolenie od codziennych obowiązków przy zachowaniu kontroli.
ANALIZA JAKOŚCI POWIETRZA
 • Kontrola poziomu zanieczyszczenia w pomieszczeniach.
 • Poprawa wskaźnika komfortu dzięki poradom i działaniom użytkowników.
 • Uwzględnienie profilu każdego użytkownika: osób z astmą, osób starszych, niemowląt, kobiet w ciąży itp.
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Oszczędność energii dzięki wzajemnej komunikacji między urządzeniami w domu
TEMPERATURA
Pomiar i regulacja temperatury w pomieszczeniach.
WILGOTNOŚĆ
Pomiar i kontrola wskaźnika wilgotności.
AUTOMATYZACJA
 • Kontrola i pilotowanie ogrzewania, klimatyzacji lub wentylacji.
 • Zdefiniowanie programów dostosowanych do każdego rytmu życia.
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
 • Wizualizacja w czasie rzeczywistym historii zmian temperatury i poziomu wilgotności.
 • Otrzymywanie bieżących informacji na temat efektywności energetycznej w mieszkaniu.
INSAFE Connect : CZUNIK DOMU INTELIGENTNEGO O DUŻEJ WARTOŚCI DODANEJ

Gama czujników INSAFE Connect mnoży możliwości zmian, jakie oferuje dom inteligentny. Korzyści są wielorakie:

 • Innowacyjność: technologia czujników wielofunkcyjnych, które mogą pracować autonomicznie przez 10 lat.
 • Wzornictwo: eleganckie, dyskretne i kompaktowe czujniki, zaprojektowane tak, aby pasowały do każdego wnętrza.
 • Niższy koszt: atrakcyjna cena produktów INSAFE Connect znacznie ogranicza koszty rozwiązań dla inteligentnego domu, co przekłada się na ich większą dostępność.
 • Rozwiązania skrojone na miarę: gama INSAFE Connect pasuje do większości systemów inteligentnego domu dzięki licznym możliwościom personalizacji produktu (szeroka gama protokołów radiowych, kolorów, nadruków, opakowań itp.).
 • Wielofunkcyjność: jeden czujnik INSAFE Connect zastępuje 3 czujniki podłączone do sieci i zawiera wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniu.
 • Rozwojowość: możliwość tworzenia różnych scenariuszy inteligentnego domu i oferowania dodatkowych usług w zależności od rytmu życia użytkowników.